Wednesday, May 14, 2008

Kata-kata Rasululllah saw Jadi Peribahasa

Ibnu Abbas menegaskan tidaklah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad saw mengenai perkataan yang diucapkannya melainkan ia menjadi peribahasa.Antaranya ialah sabda Nabi yang bermaksud: • "Orang yang mukmin itu tidak disengat dua kali dari satu lubang"

 • "Orang yang berkuasa ialah yang boleh mengalahkan nafsu."

 • "Sekarang peperangan menjadi sengit."

 • Khabar itu tidak seperti melihat sendiri."

 • "Orang yang hadir melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak hadir."

 • "Pemberi minum manusia adalah mereka yang terkahir minum."

 • "Andai kata sebuah gunung berbuat zalim kepada sebuah gunung lainnya necaya Allah Taala sudah menghancurkannya."

 • "Perang itu membolehkan tipu daya."

 • "Mulai dengan diri kamu,kemudian orang yang menjadi tanggungan kamu."

 • "Bencana itu tergantung pada ucapan"

 • "Orang Muslim adalah cermin orang Muslim."

 • "Manusia itu sama seperti gigi -gigi sikat."

 • "Kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwa"

 • "Meninggalkan kejahatan adalah sedekah."

 • "Pemimpin orang adalah pelayan mereka."

 • "Sesungguhnya daripada syair itu ada hikmah dan sesungguhnya daripada kata-kata yang indah ada daya pesona."

 • "Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya."

 • "Kasihanilah makhluk yang ada di bumi,nescaya kamu dikasihani oleh Tuhan yang menguasai langit."

 • "Penasihat itu diserahkan amanat."

 • "Selesaikan keperluan kamu dengan merahsiakannya."

 • "Siapa yang tidak menyayangi,dia pun tidak di sayang."

 • "Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang memakan kembali muntahnya."

 • "Orang yang menunjukkan kebaikan adalah seperti yang melakukannya."

 • "Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli."

 • "Setiap perbuatan yang makruf adalah sedekah."

 • "Menunda pembayaran hutang oleh orang mampu adalah kezaliman."

 • "Perjalanan itu sebahagian daripada seksaan."

 • "Orang mukmin mengikuti syarat mereka."

 • "Manusia itu menurut asal-usulnya seperti asal-usul (sumber) emas dan perak.Yang baik daripada mereka pada zaman jahiliyah adalah yang baik diantara mereka dalam Islam apabila mereka memahami agama."

 • "Kezaliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat."

 • "Hati manusia diciptakan untuk mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya dan membenci siapa yang berbuat buruk kepadanya."

 • "Tidaklah mensyukuri Allah swt sesiapa yang tidak mensyukuri manusia."

 • "Keadilan raja mengekalkan kerajaannya." Ia bermaksud kerajaan penguasa yang adil akan tetap berlangsung meskipun ia seorang kafir,sedangkan kerajaan orang yang bodoh tidak akan bertahan lama, meskipun ia seorang Muslim.No comments: