Monday, February 25, 2008

Umat Islam Wajib Mengundi!!!
Pilihanraya merupakan satu mekanisme bagi membolehkan rakyat memilih pemimpin.Di dalam Islam ianya boleh disamakan dengan hukum dan kaedah memberi 'saksi' syahadah.Mereka yang berhak bersuara setelah sampai usia 21 tahun , wajib menunaikan tanggungjawab penyaksian itu.Setiap orang mesti memilih pemimpin yang lebih adil,jujur dan berkemampuan memimpin.Itu merupakan saksi mereka kepada Tuhan.Mereka yang memilih pemimpin yang tidak layak adalah termasuk dalam orang yang bohong dalam memberikan saksi palsu.Apatah lagi jika kriteria pemilihan calon tersebut menjurus kepada kepentingan diri sendiri.Jika kita tidak mengundi,yakni tidak memberi saksi yang benar,terpilihlah calon yang tidak layak,pengundi yang tidak menjalankan undian itu berdosa.Oleh itu,jalankanlah tanggungjawab kita sebagai pengundi dengan jujur.Semoga undian kita nanti dapat dijadikan salah satu bekalan di sana.

No comments: